PAR MUMS

Misija

Izveidot un pilnveidot dažādu nozaru speciālistu un profesionāļu apvienību, kura spēj sniegt kvalificētu ekspertu konsultācijas psiholoģiskā spiegošanā organizācijām.

Vīzija

Sniegt visaptverošu vērtējumu un vadlīnijas, kas nodrošina kluba pastāvīgajiem partneriem augstāko ienesīgumu starp tā nozares spēlētājiem.

Mērķi

Izveidot un attīstīt dažādu nozaru profesionāļu apvienību, kura:

  • veido visaptverošu resursu analīzi,
  • sniedz unikālu, uz Psiholoģiskās Spiegošanas metodoloģijas balstītu inteliģences atzinumu,
  • izstrādā precīzas, praksē pielietojamas un mērķtiecīgas attīstības vadlīnijas organizācijām Latvijā un pasaulē.

KONTAKTI

Telefons:

+371 29238019

E-pasts:

info@uik.lv