Nosaki un uzlabo uzņēmuma potenciālu!

Uzņēmuma inteliģences atzinums apliecina pozitīvu reputāciju, kas sekmē konkurētspējīgāko darbinieku piesaisti, veicina sadarbības partneru un klientu uzticēšanos. Kā šādu atzinumu iegūt un kā tas palīdz, vadot uzņēmumu, stāsta “Uzņēmuma inteliģences atzinuma” eksperti.

Ko īsti nozīmē Uzņēmuma inteliģences atzinums?

Uzņēmuma inteliģences atzinums ir izpēte, kuras laikā izvērtē organizācijas vai tās struktūrvienības tēlu, procesus un darbinieku potenciālu. Rezultātā uzņēmums saņem slēdzienu gan par tā attīstību veicinošiem, gan bremzējošiem faktoriem, tajā skaitā praktiskas un tuvākajā nākotnē pielietojamas rekomendācijas par uzņēmuma attīstības iespējām un veidiem, kā efektivizēt darbību, lai sasniegtu vēlamās virsotnes. Arī par to, kā novērst identificētos attīstības ierobežojumus. Inteliģences atzinuma galvenā priekšrocība ir operativitāte, jo eksperti sniedz vērtējumus ātrāk, nekā tas ir pierasts.

Ja uzņēmums atbilst inteliģentas uzņēmējdarbības kritērijiem, tas saņem sertifikātu, kas apliecina organizācijas uzticamību, pozitīvo reputāciju un ieinteresētību sniegt saviem darbiniekiem, sadarbības partneriem un klientiem saistošākos risinājumus. Uzņēmums arī tiek godināts Inteliģento uzņēmumu ballē.

Uzņēmuma inteliģences atzinums ir vienīgais reprezentablais rīks, kurš sniedz iespēju pāršķirt jaunu lapaspusi uzņēmējdarbības vidē. To iespējams panākt, integrējot uzņēmuma darbībā izpēti veikušo ekspertu zināšanas.

Kas veic Uzņēmuma inteliģences izpēti?

Dažādu uzņēmumu augsta līmeņa vadītāji, kas līdztekus savai profesionālajai izglītībai un darbībai ir apguvuši Psychological Intelligence (Psiholoģiskās spiegošanas) metodoloģiju vismaz triju gadu garumā, nokārtojuši eksāmenus un guvuši praktiskas iemaņas uzņēmējdarbības novērtēšanā dažādos starptautiskos uzņēmumos. Eksperti ir UIK biedri: uzņēmēji, kuri ir praktiķi un pievienojas idejai par atzinuma vitālo nepieciešamību, lai atzinību pelnīti saņemtu tie uzņēmumi, kas tiešām rūpējas par saviem darbiniekiem, procesiem un, protams, klientiem un sadarbības partneriem. Izvērtēšanā iesaistīto ekspertu darbību pārrauga Itālijas biedrība Associazione Europea Della Psicologia Innovativa, nodrošinot supervīzijas un veicot regulāru resertifikāciju.

Kā tieši tiek veikta uzņēmuma izpēte?

Uzņēmējdarbības izlūku kluba biedri vairāku gadu garumā ir izstrādājuši inteliģenta uzņēmuma atbilstības kritērijus un to nozīmi pārbaudījuši praksē. runa nav par IQ mērījumiem, uzvedības kultūras vai sociālajām iemaņām, jo, tāpat kā emocionālo inteliģenci, uzņēmuma pārvaldes inteliģenci nevar iemācīties. Tā ir atkarīga no sabiedrības un vides, kurā cilvēks ir piedzimis, audzis un izglītojies. kritēriji ir saistīti ar uzņēmuma iekšējām izpausmēm, kas ir izvērtējamas trijos segmentos: tēls, procesi un darbinieki.

Piemēram, tiek novērtēta komunikācija starp vadītāju un subordinēto darbinieku – vai un kā tiek veicināta darbinieku pašrealizācija, vai tiek respektētas katra profesionālās iemaņas un vēlmes.

Ar katra segmenta kritērijiem uzņēmumi tiek iepazīstināti pirms izpētes uzsākšanas. Ja uzņēmums sasniedz vismaz 80% no iegūstamo punktu skaita, tiek izsniegts inteliģences atzinums. Gribu uzsvērt – izpētes procesā tiek izmantota zinātniski pamatotaPS metodoloģija.

Ja runājam par pašu procesu, tas ir šāds: uzņēmums, tā darbinieks vai klients var pieteikt savu dalību izpētei, mājaslapā www.uik.lv aizpildot anketu, tāpat arī eksperti var uzrunāt konkrētus uzņēmumus, tos iepazīstot kā klienti. Pēc pieteikuma saņemšanas notiek pārrunas, kuru laikā izskaidro izpētes kritērijus, definētos mērķus, izpētes procesa kārtību. Proti, lai neietekmētu biznesa procesus, izpēte tiek realizēta gan klātienē, gan neklātienē.

Cik daudz ir uzņēmumu, kas gatavi paskatīties patiesībai acīs un izrevidēt savu uzņēmumu? Pārmaiņas vēlas lielākā daļa uzņēmumu, un tā ir korekta pieeja, citējot raini: «Pastāvēs, kas pārvērtīsies.» Tomēr tikai daži uzņēmumi ir gatavi rīkoties pārmaiņu virzienā, un tas ir saistīts ar cilvēcīgo faktoru: attur operatīvie darbi, uzrodas jauni nezināmie, parādās šaubas un jautājums, kas notiks, ja neizdosies.

Uzņēmuma inteliģences atzinums var ierosināt un veicināt virzīties uz attīstību, kas nav iespējama bez mazākām vai lielākām pārmaiņām. starp citu, organizācijas parasti ir sliktākās domās par sevi, nekā ir patiesībā. Un tas ir saprotams, tāpēc ka procesos iesaistītie vislabāk zina savus iekšējos notikumus. Tieši tādēļ mums ir vērts satikties.

Ja uzņēmums tomēr neatbilst kritērijiem, ko darīt? Mūsu mērķis ir izcelt labo, vērtīgo un pieņemt to kā uzņēmuma prioritāro priekšrocību. savukārt faktorus, kas uzņēmuma darbībā nav efektīvi, – identificēt un novērst. sniedzam konkrētas rekomendācijas, kas ir jāpaveic, lai sasniegtu inteliģences atbilstības līmeni. To noteikti ir iespējams paveikt!

Kurās jomās redzat vislielākās problēmas?

Izaicinājumi ir dažādās nozarēs – finanšu, pakalpojumu sniegšanas, ražošanas, loģistikas, būvniecības, veselības aprūpes, izglītības un pārējās, kurās iesaistīts cilvēciskais faktors. Aiz katra lēmuma ir persona vai personu kopums, kas pamatojas uz konkrētiem motīviem, kuri ne vienmēr ir objektīvi un apzināti, līdz ar to netiek sasniegti izvirzītie mērķi, netiek pamanītas iespējas vai atklāts darbinieku potenciāls. Labā ziņa: profesionāļi nebaidās konsultēties, lai veicinātu uzņēmuma darbību, tāpēc regulāri vēlas saņemt neatkarīgu redzējumu par paveikto. Inteliģences atzinuma misija ir atšķirt objektīvo un personīgās interpretācijas, tādējādi palīdzot uzņēmējiem, investoriem, vadītājiem

Cik lielas izmaiņas parasti jāveic, lai situāciju uzlabotu?

Izmaiņu veikšanas ilgums ir atkarīgs no veicamo darbu apjoma. Prakse rāda, ka uzlabojumus var sasniegt arī vienas dienas laikā, piemēram, ja trūkst vien formāla rīkojuma izdošanas, jo nav gūts ārējais apstiprinājums par tā nepieciešamību. Bet izmaiņu veikšanai var būt nepieciešams arī gads. Tā tas ir, piemēram, gadījumos, ja uzņēmumā izšķirošos jautājumus spēj atrisināt tikai viens cilvēks – īpašnieks –, bet pārējiem darbiniekiem pilnvaras netiek piešķirtas, tādējādi kavējot operatīvo jautājumu risināšanas efektivitāti.

Avots: žurnāls KLUBS Nr. 03 (303)