Uzņēmuma inteliģences atzinumu saņem “LATSIGN”

Neformālā gaisotnē vietējā uzņēmuma LATSIGN komanda saņēmusi Uzņēmuma inteliģences atzinumu, tā apliecinot pozitīvu reputāciju, kura sekmē konkurētspējīgākā darba spēka piesaisti, veicina sadarbības partneru un klientu uzticēšanos.

Komentē uzņēmuma LATSIGN valdes locekle Linda Mežs-Talapina:
“Izvēlējāmies uzņēmuma ,,Inteliģences atzinuma” veikšanu, lai paši apjaustu savu uzņēmuma tēlu un procesus, uzzinātu kā mēs kopumā, mūsu uzņēmuma tēls un biznesa procesi izskatās no malas, kā arī iegūtu profesionāļu ieteikumus.

,,Inteliģences atzinuma” veikšanas gaitā apzinājāmies arī to, ka mums rūp katra darbinieka personīgās vērtības un vēlme izpausties personīgos un profesionālos aspektos; mēs respektējam un atbalstām darbinieku radošo un intelektuālo iniciatīvu; svarīga ir darbinieku savstarpējā sadarbība un psiholoģiskais klimats uzņēmumā; kopējais komandas darbs nodrošina individuālo pieeju klientiem un sniedz sajūtamu pakalpojuma kvalitāti mūsu klientiem.

Tieši piedaloties ,, Inteliģences atzinuma” izpētes procesā, apjautām, ka mākam savstarpēji sadarboties kā vienots organisms; to, ka esam izglītoti un esam tendēti uz profesionālo izaugsmi; esam draudzīgi un ieinteresēti turpināt savu izglītošanos atbilstoši savai specializācijai.

,,Inteliģences atzinums” ir kā viena no iespējām ielūkoties savā korporatīvajā potenciālā – tas izrādījās daudz augstāks nekā paši bijām to novērojuši, strādājot pie projektiem, lai gan prasības pret sevi vienmēr bijušas augstas.

Un ar šo atzinuma rezultātu gribam apliecināt, ka darba ņēmējam ir vērts pie mums vērsties un pieteikt savu kandidatūru kādai no nākotnē iespējamām vakancēm. Mūsu uzņēmumā darbinieku apmierinātības koeficients ir augstāks par vidējo statistisko. Izrādās, virs 87%!

Pēc iegūtās pieredzes novēlu ikvienam uzņēmumam piedalīties šādā izpētē, lai izbaudītu pašu procesu un atklātu uzņēmuma darbinieku potenciālu.

Linda Mežs-Talapina, LATSIGN valdes locekle. Foto no privātā arhīva.
Linda Mežs-Talapina, LATSIGN valdes locekle. Foto no privātā arhīva.