INTELIĢENCES ATZINUMS

Kas ir Uzņēmuma inteliģences atzinums

Uzņēmuma inteliģences atzinums ir korekts biznesa solījums esošajiem un potenciālajiem klientiem, sadarbības partneriem un darbiniekiem par uzņēmuma spēju pieņemt loģiskus un visaptverošus lēmumus, kuri rezultējas iesaistīto pušu kopīgo mērķu realizācijā, spējā uzticēties un īstenot ētiskus sadarbības principus.

Atzinums tiek izsniegts pēc sekojošu bloku izpētes:

 • Uzņēmuma tēla identifikācijas – tiek noteikts, kā uzņēmumu redz klients, darbinieks, konkurents
 • Procesu atbilstības noteikšanas – vai uzņēmējdarbības realizācijas procesi atbilst izvirzītajiem mērķiem, vai tie ir uzskatāmi par efektīviem un loģiskiem stratēģisko aktivitāšu īstenošanai
 • TOP darbinieku potenciāla un organizācijas vides izpētes – vai darbinieku potenciāls, ambīcijas, personiskais redzējums un darbības veids atbilst ilgtermiņa mērķu sasniegšanai, kā organizācijas vide ietekmē darbinieku produktivitāti

Izpētes rezultātā tiek iegūts neatkarīgs  un vērtīgs ekspertu redzējums, kurš tiek izsniegts rezultātu atspoguļojumu un ieteikumu veidolā, mutiskā un rakstiskā formās.
Ieteikumi ietver izklāstu par uzņēmuma stiprajām īpašībām, kā arī ieteikumus, kuras jomas un kādā veidā būtu jāmodificē, lai rezultātā īstenotu ilgtermiņā noteiktos mērķus.
Izpēte ietver klātienes un neklātienes aktivitātes- intervijas ar darbiniekiem, tostarp, anketēšanu,  procesu apzināšanu (mutiski vai rakstiski, ja ir pieejama procedūra), virtuālā tēla izpēti (mājas lapa, sociālie tīkli, publiskā komunikācija) un tml.

Ieguvumi

 • Uzņēmums iegūst neatkarīga eksperta unikālus un pasūtītāja uzņēmumam atbilstošus ieteikumus, kā sasniegt mērķi, kādi ir prognozējamie šķēršļi, tiek akcentētas pozitīvās iezīmes, kuras fokusēti izmantojot ir iespējama panākumu paātrināta sasniegšana.
 • Saņemta divu scenāriju modelācija – esošās sistēmas sasniedzamie mērķi un maksimālais potenciāls. Modelācijas ir izmantojama, piemēram, plānojot uzņēmuma budžetu.
 • Pasūtītājas iegūst informāciju par esošo organizācijas vidi un darbinieku potenciālu, kādā veidā tā ietekmē uzņēmuma ilgtspēju, ārējo tēlu.

Uzņēmuma inteliģences atzinums apliecina pozitīvu reputāciju, kura sekmē konkurētspējīgākā darba spēka piesaisti, veicina sadarbības partneru un klientu uzticēšanos.

Kā tas notiek

Jūsu atzinumu sagatavos Uzņēmējdarbības izlūku kluba biedri:

 • Līderi nozarē
 • Ieguvušas augstāko izglītību un ilggadēju darba pieredzi
 • Apguvušas metodoloģiju un praksi uzņēmumu novērtēšanā vismaz 3 gadu garumā

Izpēte, rezultātu analīze un interpretācija, slēdziena un ieteikumu izveide, un atzinuma sagatavošana (ja uzņēmums atbilst inteliģences kritērijiem) ilgst 30 dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Uzņēmuma inteliģence tiek atzīta, piešķirot atbilstības sertifikātu un uzlīmi. Atzinums būs spēkā 2 gadus. Pēc pieprasījuma tiek sagatavots reklāmas raksts.

Atzinumā iekļauts:

 1. Izpētes bloku analīze
 2. Slēdziena un rekomendāciju sagatave, rakstisks rezultātu atspoguļojums
 3. Dalība ikgadējā “Uzņēmuma inteliģences atzinuma” ballē

Par atzinuma – sertifikāta piešķiršanu samaksa netiek piemērota. Tas tiek izsniegts, ja uzņēmums atbilst vismaz 80% no Uzņēmējdarbības izlūku kluba noteiktajiem kritērijiem ar kuriem ir iespējams iepazīties produkta prezentācijas ietvaros. Kritēriji tiek izrunāti ar Pasūtītāju pirms izpētes uzsākšanas.

Mūsu klientu atsauksmes

Alberts Pumpurs

Uzņēmējdarbības izlūku klubs, “Uzņēmuma inteliģences atzinums” zīmola vadītājs

Uzņēmuma inteliģences atzinums apliecina pozitīvu reputāciju, kura sekmē konkurētspējīgākā darba spēka piesaisti, veicina sadarbības partneru un klientu uzticēšanos.


Jānis Garančs

Aloja Starkelsen, ģenerāldirektors

Uzņēmuma Inteliģences atzinums ir vērtīgs izpētes rīks, kurš sniedz apzinātību par to, kas ir nepieciešams uzņēmuma attīstībai. Saņemtā pakalpojuma ietvaros, “Aloja-Starkelsen” ieguva neatkarīgu ekspertu izpētes slēdzienu par atbilstību inteliģences kritērijiem, kā arī jēgpilnas un mūsu uzņēmējdarbībā pielietojamas rekomendācijas. Inteliģences atzinums sniedz uzņēmumiem iespēju saņemt objektīvu akceptu par savas darbības uzticamību, drošumu un ilgtspējību. Tā ir iespēja pieteikt sevi kā kopdarbam saistošu partneri, ieinteresētu darba devēju un uz klienta vēlmēm orientētu organizāciju.


Linda Mežs-Talapina

LATSIGN, valdes locekle

Izvēlējāmies uzņēmuma ,,Inteliģences atzinums” veikšanu, lai paši apjaustu savu uzņēmuma tēlu un procesus, uzzinātu kā mēs kopumā, mūsu uzņēmuma tēls un biznesa procesi izskatās no malas, kā arī iegūtu profesionāļu ieteikumus.

,,Inteliģences atzinums” veikšanas gaitā apzinājāmies arī to, ka mums rūp katra darbinieka personīgās vērtības un vēlme izpausties personīgos un profesionālos aspektos; mēs respektējam un atbalstām darbinieku radošo un intelektuālo iniciatīvu; svarīga ir darbinieku savstarpējā sadarbība un psiholoģiskais klimats uzņēmumā; kopējais komandas darbs nodrošina individuālo pieeju klientiem un sniedz sajūtamu pakalpojuma kvalitāti mūsu klientiem.

Tieši piedaloties ,, Inteliģences atzinuma” izpētes procesā apjautām, ka mākam savstarpēji sadarboties kā vienots organisms; to, ka esam izglītoti un esam tendēti uz profesionālo izaugsmi; esam draudzīgi un ieinteresēti turpināt savu izglītošanos atbilstoši savai specializācijai.

,,Inteliģences atzinums” ir kā viena no iespējām ielūkoties savā korporatīvajā potenciālā – tas izrādījās daudz augstāks kā paši bijām to novērojuši, strādājot pie projektiem, lai gan prasības pret sevi vienmēr bijušas augstas.

Un ar šo atzinuma rezultātu gribam apliecināt, ka darba ņēmējam ir vērts pie mums vērsties un pieteikt savu kandidatūru kādai no nākotnē iespējamām vakancēm. Mūsu uzņēmumā darbinieku apmierinātības koeficents ir augstāks par vidējo statistisko. Izrādās virs 87% !  

Pēc iegūtās pieredzes novēlu ikvienam uzņēmumam piedalīties šadā izpētē, lai izbaudītu pašu procesu un atklātu uzņēmuma darbinieku potenciālu.